Nederland heeft mij goede en slechte dingen geleerd. Sinds 2007 woon ik in Nederland en in de afgelopen bijna acht jaar heb ik geleerd dat je voorzichtig moet zijn met vrouwen complimenteren. Maar, waar slaat dat eigenlijk op? Is het sekstistisch om een vrouw te zeggen dat  zij ‘mooi’ is?

Ik denk dat seksisten de waarde van schoonheid niet zien en de vrouw niet waarderen. Wie de vrouw waardeert, complimenteert haar. Het is vandaag internationale vrouwen dag. Dit is mijn lofzang aan de Afrikaanse vrouw.

Mama Afrika (Door mij geschreven, in 2012)

Koningin van mijn hart
Moeder van mijn natie
Vriendin voor altijd
Geschenk uit de hemel

Zal in jouw ogen en jouw mond complimenteren?
Zal ik jouw warmte en genegenheid prijzen?

Mama Afrika, licht van mijn hart
Jij bracht me op jouw rug,
En liet mij de geur van de natuur ruiken
O grote schoonheid, ontvangen van de goden

Mama Afrika, moeder van mijn natie
Jouw liefde was er,
Tijdens oorlogen en bruiloften,
O overwinnaar, dat zul je blijven

Mijn beste vriendin,
Tot in de doden,
jouw lot is de mijne
Adembenemend blijven we stralen

Mama Afrika, Geschenk uit de hemel
Ontvang dit lied
Ga met mij dansen
Kom met mij dromen

 

Vrouw, je bent mooi!