Filosofisch Kwintet

Ik treed regelmatig op in landelijke en internationale media. Zoals in dit optreden van het filosofisch kwintet te zien is.