Bij wet mag de minister of de staatsecretaris die verantwoordelijk is voor asiel en immigratie zijn discretie gebruiken om buiten de rechter en het IND om, om te bepalen of een asielzoeker in Nederland mag verblijven. Het verhaal van een Syrische vrouw die naar Duitsland terug gestuurd moet worden door zogenaamde Dublin-regeling maakt weer duidelijk waarom de discrectie van het ministerie verplaatst moet worden naar de lokale politiek.

Telkens weer staan burgemeesters machteloos ten opzichte van het landelijk beleid als zij asielzoekers die in hun gemeenten wonen daar proberen te houden. Dat wordt regelmatig gemanifesteerd via asielzoekers(kinderen) die uit dreigen gestuurd te worden terwijl de burgemeesters en de bewoners van de gemeenten waarin zij wonen hen graag willen behouden.
De burgemeesters van Weert Jos Heijmans (D66) wil graag de Syrische vrouw die terug naar Duitsland gestuurd moet worden in zijn gemeente behouden. Toch denkt het IND en het DT&V daar anders over.

Wat is hier aan de hand?

We hebben te maken met een situatie waarin het beleid vanuit Den Haag en Brussel te rigide is en geen ruimte biedt aan de lokale werkelijkheid. Nederlanders die zich inzetten om asielzoekers een thuis te bieden in hun gemeenschap worden volledig genegeerd door overheidsinstellingen die om de wil van de wet zich als een robot gedragen.

Om er voor te zorgen dat menselijkheid niet uit het oog verloren wordt, is het belangrijk om burgmeesters een discretionaire bevoegdheid te geven om te bepalen of asielzoekers in hun gemeenten mogen blijven of niet. Zij zijn als burgervaders beter op de hoogte van de ontwikkeling van deze asielzoekers en hebben baart bij dat deze hier hun thuis bouwen en een bijdrage leveren aan de lokale gemeenschap.

Eerder schreef ik n.a.v. Marcía die dreigde uitgezet te worden:

“Geef bijvoorbeeld burgemeesters een discretionaire bevoegdheid om meisjes zoals Márcia een permanente verblijfsvergunning te verlenen. Want zij hebben inzicht op wat de bewoners willen.”

Veder lezen van het stuk: Maak het asielbeleid rechtvaardiger