Laten we eerlijk met elkaar zijn, denk je werkelijk dat het volk in staat is om te begrijpen waarom het kabinet een jaar uitstel wil om de belastingstelsel te hervormen? Zo legt peil.nl van Maurice de Hond aan de Nederlandse kiezer de volgende neer: ‘Wanneer wilt u dat de regering met het voorstel tot belastinghervorming komt?’ (peil.nl, noties, 21 september 2014). Het is dezelfde peiling die aanstaande zondag de Nederlandse kiezer gaat vragen wat zij vindt van  de Nederlandse deelname aan dezogenaamde ‘coalition of the willing‘ om de terroristische organisatie IS te bestrijden. Serieus, denk je dat het volk is staat is om zulke ingewikkelde vraagstukken door middel van een stelling te beantworoden? Hou toch op man!
Dat is dus de reden nummer een waarom het volk haar mond moet houden: zaken zijn te ingewikkeld voor de gemiddelde burger om daar een accurate ordeel over te kunnen geven.

2. Het volk weet niet wat ze wilt
Los van het feit dat het volk geen kennis van zaken heeft weet hetzelfde volk vaak niet wat ze wilt. Het volk baseert haar attitude op basis van verschillende informatiebronnen en komt tot een bepaalde conclusie. Toch is de conclusie van het volk niet altijd duurzaam. Zo geeft Beatrice de Graaf (veiligheidsexpert Universiteit Utrecht) in Pauw van 10 september aan dat als het buitenlandse beleid en militaire interventies aan komt, de publieke opinie in Nederland altijd wisselend is. Zo kan een grote gedeelte van de Nederlandse bevolking nu voor militaire interventie tegen IS zijn, terwijl hetzelfde volk over een paar jaar weer enorm van mening verandert en pleit voor de Nederlandse terugkeer uit dezogenaamde coaltion of the willing. Anders dan politici beroept het volk zich op de vrijheid van meningsverandering, terwijl politici en beleidsmakers zo consequent en consistent mogelijk willen en eignelijk moeten zijn. Het zou daarom volstrekt onverantwoord zijn om het wisselende geluid van het volk het als leiddraad te gebruiken om complexe beslissingen te maken die soms over leven en dood gaan.

3. Het volk kiest 
In een liberale democratie zoals Nederland waar het volk in staat wordt gesteld om vertegenwoordigers te kiezen, is het van grote belang om het vertrouwen in deze vertegenwoordigers te hebben. Als dit vertrouwen er niet meer is, kunnen deze vertegenwoordigers aan het eind van een termij gewoon door hetzelfde volk democratisch worden gestrafd (Ik ben mij bewust van het feit dat er twijfels kunnen worden getroken in hoeverre dit systeem democratisch is, als student politicologie snap ik dat heel goed).

Vanuit deze gedachte stelt de duitse denker Joseph Schumpeter dat het volk eigenlijk het recht heeft om politici te kiezen, maar dat het volk daarna gewoon haar mond moet houden. Kortom, het zou heel bizaar zijn als politici zich zouden laten leiden door wisselende geluiden in plaats van het vertrouwen dat zij van de kiezer heeft ontvangen. Dit betekent wel dat we als sameneleving in kwalitatieve en gedreven politici moet investeren, die weten waar ze het over hebben en zich niet gek laten maken door wat er op twitter wordt gezegd of wat er in deze blog wordt beweerd. Politici die ondanks al het geroep en het getwitter gewoon opkomen voor het algemene belang, dat is waar wij in moeten investeren.

Disclaimer:
Disclaimer uiteraard, voor wie het niet zag aankomen. Dit is geen pleidooi voor dicatuur. Dit is een pleidooi voor een gezonde democratie, waar bestuurders het vertrouwen van het volk kunnen genieten en hun gezonden verstand en intutitie kunnen gebruiken in lastige vraagstukken. Het is niet de bedoeling dat deze beleidmakers en politici het volk volledig moeten negeren, absoluut niet. Juist in de interactie vinden oplossingen plaats. Toch is het van grote belang om bewust te zijn van het feit dat je niet je keuzes op het wisselende geluid van het volk moet baseren ten tidjen van moelijke beslissingen. Dan juist moet het volk gewoon haar mond ophouden.